สั่งซื้อ
Domain Check
ex: example.com | สกุลโดเมนที่รองรับ
support@ibiznetwork.com
home › web hosting › windows enterprise

 

WINDOWS ENTERPRISE PLAN

 

บริการเว็บโฮสติ้งความเร็วสูง ด้วยระบบปฏิปัติการ Windows 2008R2 Server ทีมีความยืดหยุ่นสูง ติดตั้งอยู่บนระบบ Virtualization ที่ใช้หน่วยประมวลผล Intel Xeon 16 Cores มีการแยกชุดเซิร์ฟเวอร์สำหรับ Web Server, Mail Server, DNS Server, MySQL Database Server, MSSQL Database Server และระบบกรอง Spam/Virus เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

Windows Enterprise Plan เหมาะสำหรับองค์กรที่มีการพัฒนา ASP.NET Application ที่ต้องการความเสถียร และความรวดเร็วในการตอบสนองสูงสุด เนื่องจากมีการแยกส่วนการประมวลผลและจำกัดจำนวนผู้ใช้ต่อเซิร์ฟเวอร์ อีกทั้งระบบถูกปรับแต่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ASP.NET โดยเฉพาะ

 
สั่งซื้อ

  WE-1 WE-2 WE-3
ค่าบริการรายเดือน (ปกติ) * ฿ 1,400 ฿ 2,000 ฿ 2,600
ค่าบริการรายเดือน (เมื่อชำระราย 6 เดือนขึ้นไป) * ฿ 1,295 ฿ 1,895 ฿ 2,495
เนื้อที่เก็บข้อมูล (ไม่รวมฐานข้อมูล) (?) 15 GB 25 GB 35 GB
ปริมาณโอนถ่ายข้อมูลต่อเดือน (Data Transfer) 150 GB 300 GB 500 GB
จำนวนอีเมล์ (Email Account) Unlimited Unlimited Unlimited
จำนวนการส่งเมล์ออกต่อวัน 2,000 2,500 3,500
Sub-domain (?) Unlimited Unlimited Unlimited
Domain Alias (?) Unlimited Unlimited Unlimited
จำนวน FTP Account Unlimited Unlimited Unlimited
จำนวน/เนื้อที่รวม ฐานข้อมูล MySQL 10 DB / 1.5 GB 15 DB / 2.5 GB 20 DB / 3.5 GB
จำนวน/เนื้อที่รวม ฐานข้อมูล MSSQL 10 DB / 1.5 GB 15 DB / 2.5 GB 20 DB / 3.5 GB
รับประกันความพอใจ ยินดีคืนเงินภายใน 30 วัน
ทดลองใช้ฟรี 15 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (?)
เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์      
Intel Xeon 16 Cores
Windows 2008R2 Server/IIS 7.5
99.99% Uptime Guarantee
เกี่ยวกับอีเมล์      
เช็คเมล์ผ่านเว็บไซต์ (Web-based Email)
Web-based Email สนับสนุนเมนูไทย
เช็คเมล์ผ่าน Mail Client (เช่น MS Outlook, Apple Mail)
Spam Filter/Virus Scanning (?)
Anti-Spam Gateway/MX Backup (?)
POP3/IMAP/SMTP Server
Forward, Alias, Auto Response, Catch-all
กำหนดเนื้อที่อีเมล์แต่ละผู้ใช้ได้
เกี่ยวกับภาษาการพัฒนาแอพพลิเคชัน      
Dedicated Application Pool
ASP, ASP.NET 3.5 (2.0 core), 4.5 (4.0 core)
ASP .NET MVC, AJAX, Crystal Report 12
PHP 5.4 FastCGI/ISAPI
เกี่ยวกับฐานข้อมูล      
MS Access
MySQL 5.5, phpMyAdmin
MS SQL 2012
การจัดการเว็บไซต์      
WebsitePanel Control Panel
Upload ข้อมูลผ่าน หน้าเว็บ/FTP
Access/Error Logs
รองรับ SSL Certificates
ความเสถียรและความปลอดภัยของข้อมูล      
Fully Redundant Hard Disk (ไม่ต้องดาวน์ระบบเมื่อเปลี่ยนฮาร์ดดิสค์)
Virtualization (ไม่ต้องติดตั้งระบบใหม่เมื่อเปลี่ยนฮาร์ดแวร์)
สำรองข้อมูล MS SQL รายสัปดาห์ ย้อนหลัง 1 เดือน
สำรองข้อมูล MySQL รายวัน ย้อนหลัง 1 เดือน
สำรองข้อมูลเว็บไซต์รายสัปดาห์
ระบบช่วยเหลือและบริการ ตลอด 24 ชั่วโมง      
ฟรีค่าติดตั้งและย้ายข้อมูลจากผู้ให้บริการเดิม
Skype/Hotline/Phone/Email
Website Monitoring
 
สั่งซื้อ

*ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (สำหรับผู้ที่ต้องการใบกำกับภาษี)