สั่งซื้อ
Domain Check
ex: example.com | สกุลโดเมนที่รองรับ
support@ibiznetwork.com
home › web hosting value added › multiple sites hosting

 

MULTIPLE SITES HOSTING

 

ด้วยเทคนิคพิเศษ เพียงเว็บโฮสติ้งแอคเคาท์เดียว สามารถใส่เว็บไซต์ได้ไม่จำกัดโดเมน เริ่มต้น เพียงเดือนละ 295 บาท!

สามารถประยุกต์ใช้ได้ 2 กรณี ดังนี้
  • กรณีแรก แสดงชื่อโดเมนเสริมเปรียบเสมือนโดเมนหลัก เช่น http://www.domain1.com, http://www.domain2.com
  • กรณีสอง แสดงชื่อโดเมนหลักและ sub-folder เช่น http://www.domain1.com/domain2
เกียวกับอีเมล์
  • สามารถมีอีเมล์ได้เฉพาะโดเมนหลักเท่านั้น
  • โดเมนเสริม สามารถสมัครใช้บริการ Google App (ฟรี) ซึ่งให้เนื้อที่ 6 GB และไม่จำกัดจำนวนอีเมล์
ขั้นตอนการสมัคร
  • สั่งซื้อ เว็บโฮสติ้ง รูปแบบ Business Plan หรือ Linux Enterprise Plan
  • แจ้งความต้องการที่ช่อง "เพิ่มเติม"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Email/Skype: support@ibiznetwork.com หรือ โทร. 0-2184-6935

 

 

« กลับหน้าหลัก Web Hosting Value Added