สั่งซื้อ
Domain Check
ex: example.com | สกุลโดเมนที่รองรับ
support@ibiznetwork.com
home › support

 

SUPPORT

 

การใช้งานอีเมล์ การ Upload File เปลี่ยนรหัสผ่านและอื่นๆ

สำหรับผู้ใช้ปกติ, reseller และผู้ใช้ email ที่ต้องการศึกษาขั้นตอนการจัดการต่างๆ เช่น Spam, สถิติของเว็บ, ปริมาณ data trasnfer และอื่นๆ

รวมรวบปัญหาและวิธีการแก้ไข อธิบายเป็นขั้นตอนและมีรูปภาพประกอบ

คำถามที่พบบ่อยไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องทั่วไป

รายละเอียดการชำระเงิน ใบกำกับภาษี และการหักภาษี ณ ที่จ่าย