สั่งซื้อ
Domain Check
ex: example.com | สกุลโดเมนที่รองรับ
support@ibiznetwork.com
home › server › colocation

 

CO-LOCATION

 

บริการให้รับฝากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ สามารถซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์กับทางเรา หรือจัดหามาเองก็ได้
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
 • Managed

  ทางเราจัดการดูแลเครื่องเซิร์ฟเวอร์ให้ คอยดูแลทางด้านการอัพเดตซอร์ฟแวร์ต่างๆ รวมถึง Security Patch, Email, Spam, Hacking และดูแลเรื่อง Backup/Restore ข้อมูล ทั้งนี้ไม่รวมถึงการอัพเกรดใหญ่ของ OS เช่น อัพเกรด CentOS 5 เป็น CentOS 6 ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายต่างหาก
 • Unmanage

  ท่านเป็นผู้ดูแลและจัดการเซิร์ฟเวอร์เองทั้งหมด โดยทางเราจะทำการติดตั้งระบบที่จำเป็นแบบพร้อมใช้ให้

PLANS & PRICING

 

  Unmanaged Managed-1 Managed-2
Static IP Address 1 1 1
ปริมาณการโอนถ่ายข้อมูลต่อเดือน (Data Transfer) Unlimited Unlimited Unlimited
ค่าติดตั้ง (ฟรี เมื่อสั่งซื้อพร้อมกับ Server หรือชำระราย 6 เดือนขึ้นไป) ฿ 3,000
฿ 3,000
฿ 3,000
ค่าบริการรายเดือน ฿ 4,000 ฿ 6,500 ฿ 9,500
บริการดูแลด้านซอร์ฟแวร์      
Operating System: Debian, CentOS, Windows 2003/2008/2012 -
Hosting Control Panel: DirectAdmin, WebsitePanel -
บริการดูแลและบำรุงเครื่องเซิร์ฟเวอร์      
อัพเดต Security Patches -
Firewall Configuration/Tuning -
ดูแลและป้องกันเรื่องของความปลอดภัย เช่น Hacking, Flood, DoS -
Anti Virus (ClamAV) สำหรับเซิร์ฟเวอร์ -
Backup ข้อมูลรายวัน/สัปดาห์ -
Network Backup (NAS / Customer's Site) - -
Website Access/Error Log Report - -
Hardware Health Check - -
Anti-Spam Mail Server Gateway/Backup MX - 1 โดเมน 5 โดเมน
บริการเสริม      
ติดตั้ง OS ใหม่/Restore/Migrate ข้อมูล (รายการละ) ฿ 2,500 ฿ 1,500
เปลี่ยน/อัพเกรด Hardware (ครั้งละ) ฿ 1,500 ฿ 1,500 ฿ 1,500
Port แยก 100 Mbps ฿ 3,500 ฿ 3,500 ฿ 3,500
Port แยก 1 Gbps ฿ 3,500 ฿ 3,500 ฿ 3,500
ระบบช่วยเหลือและบริการ ตลอด 24 ชั่วโมง      
สอนขั้นตอนการใช้งานอย่างละเอียด -
มีระบบแจ้งเมื่อเซิร์ฟเวอร์ดาวน์
เครื่องสำรองไฟ (UPS)
Skype/Hotline/Phone/Email
*ราคาข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (สำหรับผู้ที่ต้องการใบกำกับภาษี)

หมายเหตุ

 1. ค่าใช้จ่ายยังไม่รวมค่าเซิร์ฟเวอร์และค่าลิขสิทธิ์ของซอร์ฟแวร์
 2. สำหรับ Rack 2U/Mini PC คิดค่าบริการเพิ่ม 2,000 บาท/เดือน
 3. สำหรับ Rack 5U/Tower คิดค่าบริการเพิ่ม 8,000 บาท/เดือน
 4. เซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ที่ CS Loxinfo ตึก Cyber World รัชดา
 5. ได้รับส่วนลด 5% เมื่อชำระแบบราย 1 ปีขึ้นไป (เฉพาะค่าบริการรายเดือน ไม่รวมค่าติดตั้ง)
 6. ในกรณีใช้บริการแบบ Unmanaged และเครื่องเกิดมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็น โดน Hack, Virus, Trojan, Flood, Port Scanning หรืออื่นๆ ทีก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบ Network ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ถอดสาย Lan และคิดค่าแก้ไขปัญหาดังกล่าว 2,000 บาทต่อครั้ง หรือท่านสามารถเข้าไปแก้ไขได้ด้วยตัวเองโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 7. ในกรณีทาง IDC มีการปรับขึ้นค่าใช้จ่าย ค่าบริการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน และมีผลในรอบบิลถัดไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอใบเสนอราคาได้ที่ Skype/Email: support@ibiznetwork.com หรือ โทร. 0-2184-6935