สั่งซื้อ
Domain Check
ex: example.com | สกุลโดเมนที่รองรับ
support@ibiznetwork.com
home › payment

 

PAYMENT METHOD

 

ดาวน์โหลดวิธีชำระค่าบริการ

โอนเงินสดผ่านทางธนาคารหรือ ATM
สำหรับลูกค้าบริษัท ที่ต้องการใบกำกับภาษี

 

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี ประเภท
ธนาคารกสิกรไทย ถ.สุขาภิบาล 3 (บึงกุ่ม) 735-2-59494-0 บริษัท ไอบิซ เน็ตเวิร์ค จำกัด ออมทรัพย์
ธนาคารไทยพานิชย์ ถ.รามคำแหง (สัมมากร) 136-239134-7 บริษัท ไอบิซ เน็ตเวิร์ค จำกัด ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ถ.สุขาภิบาล 3 232-1-18689-1 บริษัท ไอบิซ เน็ตเวิร์ค จำกัด ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงเทพ ถ.สุขาภิบาล 3 (บึงกุ่ม) 056-0-43135-5 บริษัท ไอบิซ เน็ตเวิร์ค จำกัด ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย ถ.สุขาภิบาล 3 195-0-08626-7 บริษัท ไอบิซ เน็ตเวิร์ค จำกัด ออมทรัพย์

สำหรับลูกค้าบุคลล ที่ไม่ต้องการใบกำกับภาษี

 

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี ประเภท
ธนาคารกสิกรไทย ถ.สุขาภิบาล 3 (บึงกุ่ม) 735-2-26863-6 จักร์กฤช งามสม ออมทรัพย์
ธนาคารไทยพานิชย์ ถ.รามคำแหง (สัมมากร) 136-2-08939-8 จักร์กฤช งามสม ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ถ.สุขาภิบาล 3 232-1-18690-7 จักร์กฤช งามสม ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงเทพ ถ.สุขาภิบาล 3 (บึงกุ่ม) 056-0-43367-4 จักร์กฤช งามสม ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย ถ.สุขาภิบาล 3 195-1-16726-0 จักร์กฤช งามสม ออมทรัพย์

การแจ้งการชำระเงินทำได้ดังนี้ (เลือกวิธีใด วิธีหนึ่งเท่านั้น)

 

1. แจ้งข้อมูลตามใบนำฝาก (Deposit Slip) เช่น บริการที่สั่งซื้อ, วัน-เวลา, ยอดเงิน เข้ามาที่อีเมล์ billing@ibiznetwork.com หรือ
2. Scan ใบนำฝาก (Deposit Slip) แล้ว แนบไฟล์ส่ง email มาที่ billing@ibiznetwork.com โดยระบุโดเมนเนมของท่าน หรือ
3. Fax ใบนำฝาก (Deposit Slip) เข้ามาที่ 0-2184-6938 โดยระบุ โดเมนเนมของท่าน
4. เมื่อทางเรารับทราบการชำระเงินแล้ว ทางเราจะทำการติดตั้งให้ท่านภายใน 15 นาที ถึง 1 ชั่วโมง

กรณีต้องการใบกำกับภาษี

 

- ทางบริษัทจะจัดส่งใบกำกับภาษีให้ท่านทางไปรษณีย์
- กรณีที่อยู่ไม่ตรงตามข้อมูลที่สั่งซื้อเข้ามา กรุณาแจ้งชื่อบริษัท และที่อยู่ ที่ต้องการให้ออกใบกำกับภาษี พร้อมกับใบนำฝาก (Deposit Slip)

การหักภาษี ณ ที่จ่าย (เฉพาะนิติบุคคล) โดยออกใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายในนาม

 

บริษัท ไอบิซ เน็ตเวิร์ค จำกัด
189/109 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105544085705

และส่งใบหักหักภาษี ณ ที่จ่าย มาที่อยู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการชำระเงิน

 

อีเมล์: billing@ibiznetwork.com
โทรศัพท์: 0-2184-6935
โทรสาร: 0-2184-6938