สั่งซื้อ
Domain Check
ex: example.com | สกุลโดเมนที่รองรับ
support@ibiznetwork.com
home › maintenance announcement

 

MAINTENANCE ANNOUNCEMENT

 

แจ้งปรับปรุงระบบ วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2551

ช่วงเวลาดำเนินการ
 • 22.00-24.00 น.

แจ้งปรับปรุงระบบ วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2551

รายการที่ปรับปรุง
 • เปลี่ยน Class IP จากเดิม 203.146.140.xx เป็น 203.146.26.xxx จำนวน 6 เซิร์ฟเวอร์ ได้แก่ IP 32, 33, 35, 104, 109 และ 111
 • อัพเกรด Hardware จำนวน 2 เซิร์ฟเวอร์ ได้แก่ IP 96 และ 140 และจะทำการเปลี่ยนเป็น IP ชุดใหม่ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2551
 • ควบคุม bandwidth ด้วย managed switch แบบแยกกลุ่ม bit, camfrog, streaming และ web hosting
IP ที่มีการเปลี่ยนแปลง
 • 203.146.140.96 -> 203.146.26.6
 • 203.146.140.32 -> 203.146.26.7
 • 203.146.140.140 -> 203.146.26.8
 • 203.146.140.33 -> 203.146.26.14
 • 203.146.140.35 -> 203.146.26.12
 • 203.146.140.109 -> 203.146.26.11
 • 203.146.140.111 -> 203.146.26.13
 • 203.146.140.114 -> 203.146.26.10
ช่วงเวลาดำเนินการ
 • 22.00-23.00 น. โดยแต่ละเครื่องจะมีการ down ประมาณ 5-10 นาที
สิ่งที่ได้รับหลังการปรับปรุง
 • มีความเร็วโดยรวมมากขึ้น โดยเฉพาะ inter link

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Email/Skype: support@ibiznetwork.com หรือ โทร. 0-2184-6935

 

 

« กลับหน้าหลักเว็บไซต์