สั่งซื้อ
Domain Check
ex: example.com | สกุลโดเมนที่รองรับ
support@ibiznetwork.com
home › manual › setting outlook

 

SETTING OUTLOOK

 

การใช้งานอีเมล์ ผ่านโปรแกรม Outlook Express
 1. เปิดโปรแกรม Outlook Express เลือกที่ Tool บนเมนูด้านบน แล้วเลือกที่ Accounts

 1. คลิ๊กที่ Mail ตรงด้านบน แล้วกดปุ่ม Add ทางด้านขวา จากนั้นเลือกที่ Mail...
 1. ใส่ชื่อตามที่ต้องการ กด Next
 1. ใส่ชื่ออีเมล์ของท่าน (เช่น contact@your-domain.com) ลงในช่อง E-mail address กด Next
 1. เลือก POP3 สำหรับ "My incomming mail server" ใส่
  ในช่อง "Incomming mail (POP3, IMAP or HTTP) server:" ใส่ mail.your-domain.com
  และในช่อง "Outgoing mail (SMTP) server:" ก็ใส่เช่นเดียวกัน mail.your-domain.com
  (your-domain.com คือ ชื่อโดเมนของคุณ ตัวอย่างสำหรับ iBiz Network ก็จะเป็น mail.ibiznetwork.com)

 1. ที่ช่อง "Account name:" ให้ใส่ชื่ออีเมล์ของคุณแบบเต็ม username@your-domain.com และใส่ password ในช่อง "Password:" คุณสามารถเลือกที่จะให้โปรแกรมจำ password ของคุณในการใช้งานครั้งต่อๆไป โดยคลิ๊กที่ช่อง Remember password กด Next

 1. การ setup โปรแกรม Outlook Express เสร็จเรียบร้อย
 1. สุดท้าย เข้าเมนู Tool ---> Account เลือกที่ Mail และ คลิ๊กที่ Properties

 1. เลือกที่ Server และ ติ๊กถูกที่ My Server requires authentication หากไม่ติ๊กจะ ส่ง อีเมล์ไม่ได้ จากนั้นกด OK เสร็จเรียบร้อย

 

« กลับหน้าหลักคู่มือการใช้งาน