สั่งซื้อ
Domain Check
ex: example.com | สกุลโดเมนที่รองรับ
support@ibiznetwork.com
home › manual › how to ftp

 

HOW TO FTP

 

วิธีการ upload ข้อมูลเว็บไซต์ของท่านเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ผ่านโปรแกรม Cute FTP
 1. เมื่อเปิดโปรแกรม Cute FTP แล้ว ให้เลือกเมนู File > New > FTP Site
  (หากยังไม่มีโปรแกรม สามารถ Download CuteFTP)

 2. ให้ทำการกรอกค่า Username และ Password โดย
  Username : Username (ตามที่แจ้งใน อีเมล์)
  Password : ใส่ Password ของ FTP (ตามที่เราแจ้งทางอีเมล์) เมื่อใส่ค่าต่างๆเสร็จแล้วคลิ๊กที่ OK

 1. เมื่อ Connect แล้ว ข้อมูลบน เซิร์ฟเวอร์r จะอยู่ที่หน้าต่างทางด้านขวามือ ส่วนข้อมูลทางด้านซ้ายคือข้อมูลบนเครื่องของท่าน โดยข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมด ของท่านจะต้องอยู่ภายใน "httpdocs" เท่านั้น ส่วน CGI script ก็จะต้องอยู่ใน "cgi-bin" เช่นกัน
 1. เมื่อเข้าไปข้างใน "httpdocs" แล้ว จะพบกับข้อมูล html รูปภาพต่างๆ ซึ่งเป็นหน้าเว็บที่ระบบสร้างไว้ให้อยู่แล้ว ท่านสามารถทำการลบออกได้
 1. การ Upload ให้เลือกไฟล์ที่ต้องการ Upload ทางด้านซ้าย และคลิ๊ก mouse ขวา เลือก Upload
 1. เมื่อ Upload ข้อมูลเรียบร้อย ข้อมูลที่ส่งไปจะปรากฏที่ฝั่งขวา ตามที่ต้องการ
 1. ลองเข้าเว็บไซต์ของท่าน ถ้าไม่ขึ้นหน้าตามที่ upload ไว้ ให้ลองกด Ctrl-F5, ปิด/เปิด browser แล้วลองใหม่อีกครั้ง

 

« กลับหน้าหลักคู่มือการใช้งาน