สั่งซื้อ
Domain Check
ex: example.com | สกุลโดเมนที่รองรับ
support@ibiznetwork.com
home › manual › basic info

 

BASIC INFORMATION

 

การเข้า Hosting Control Panel (ระบบจัดการ เว็บไซต์)
Login โดยใช้ Username และ Password ที่ท่านได้รับ หัวข้อ Hosting Control Panel เลือกเข้า URL ได้ดังนี้
1. http://cp.ชื่อโดเมนของคุณ.com หรือ
2. https://ชื่อโดเมนของคุณ.com:8443 หรือ
3. https://IP:8443 (IP เป็นค่าตัวเลข 4 ชุด เช่น 203.146.xx.xx)

Web-based Email ที่รองรับและ URL สำหรับเข้าใช้ (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง)
1. RoundCube: http://mail.ชื่อโดเมนของคุณ.com หรือ
2. SquirrelMail: http://ชื่อโดเมนของคุณ.com/webmail (เฉพาะ linux server) หรือ
3. Horde/IceWarp: http://webmail.ชื่อโดเมนของคุณ.com หรือ

3. IceWarp: http://ชื่อโดเมนของคุณ.com:32000 (เฉพาะ windows server)

วิธีการปรับแต่ง Spam Filter เช่น Whitelist, Blacklist, ความเข้มของการ filter
1. เข้า SquirrelMail ที่ http://ชื่อโดเมนของคุณ.com/webmail
2. login โดยใช้ email และ password
3. เลือก Options ด้านบน, เลือก Spam Filter (อันขวามือ)

การตั้งค่า FTP
FTP Host: ชื่อโดเมนของคุณ.com
FTP Username: ใส่ Username ที่ส่งให้ทาง อีเมล์
FTP Password: ใส่ Password ที่ส่งให้ทาง อีเมล์
เมื่อ Connect เรียบร้อยแล้ว ให้เข้าไปที่ folder "httpdocs" ซึ่งไฟล์เว็บไซต์ทั้งหมด จะต้องอยู่ในนี้เท่านั้น

การตั้งค่า MySQL (Database)
Database Host: localhost
Database Name, Username, Password : สร้างที่ระบบ Hosting Control Panel

การจัดการ Database ผ่าน phpMyAdmin (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง)
1. Login เข้า Hosting Control Panel > Databases > ชื่อ Database > WebAdmin หรือ
2. http://mysql.ชื่อโดเมนของคุณ.com > กรอก Username, Password ตามที่สร้างไว้ที่ Hosting Control Panel

Server Path
ระบบ Unix/Linux, Plesk 7.5 ขึ้นไป: /var/www/vhosts/ชื่อโดเมนของคุณ.com/httpdocs
ระบบ Unix/Linux, DirectAdmin: /home/ชื่อผู้ใช้/domains/ชื่อโดเมนของคุณ.com/public_html
ระบบ Windows, Plesk 8.0 ขึ้นไป: d:/vhosts/ชื่อโดเมนของคุณ.com/httpdocs

ค่า SMTP, POP3
SMTP : mail.ชื่อโดเมนของคุณ.com
POP3 : mail.ชื่อโดเมนของคุณ.com

 

« กลับหน้าหลักคู่มือการใช้งาน