สั่งซื้อ
Domain Check
ex: example.com | สกุลโดเมนที่รองรับ
support@ibiznetwork.com
home › manual

 

MANUAL (คู่มือการใช้งาน)

 

ข้อมูลพื้นฐานที่ควรทราบ

วิธีการ upload ข้อมูลเว็บไซต์ของท่านเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ผ่านโปรแกรม Cute FTP

การใช้งานอีเมล์ ผ่านโปรแกรม Outlook Express

การสร้าง Email Account user@your-domain.com

การเปลี่ยน Password ของ Admin และ FTP

การใช้งานอีเมล์ผ่าน Web-based Email พร้อมวิธิการใช้งานภาษาไทย

การตวรจสอบปริมาณผู้เข้าชม (Traffic) ของเว็บไซต์

 

« กลับหน้าหลัก support