สั่งซื้อ
Domain Check
ex: example.com | สกุลโดเมนที่รองรับ
support@ibiznetwork.com
home › license › ssl

 

SSL CERTIFICATES

 

SSL Certificates คือ เครื่องหมายรับรองความปลอดภัย ในการสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องผู้ใช้กับฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ผ่านโปรโตคอลความปลอดภัย สำหรับ เว็บไซต์, FTP และอีเมล์ เป็นต้น

บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง ทำให้ได้ราคาพิเศษกว่าราคาหน้าเว็บไซต์หลัก

สัญลักษณ์ที่ผู้ใช้ทราบว่าเว็บไซต์เรามีการใช้โปรโตคอลความปลอดภัย
FEATURES

 

GeoTrust RapidSSL

 • รองรับ 1 โดเมน
 • กรณีใช้กับ www. จะรองรับทั้ง www. และไม่มี
 • วงเงินคุ้มครอง USD $10,000
 • รองรับ 128-256 bit Encryption
 • รองรับกับ Browser ทุกชนิด
 • Site Seal มาตรฐาน
 • เวลาดำเนินการ 6-12 ชั่วโมง ยินยันผ่านอีเมล์
 • ข้อมูลเพิ่มเติม rapidssl.com

GeoTrust RapidSSL Wildcard

 • รองรับ 1 โดเมน ไม่จำกัด sub-domain
 • วงเงินคุ้มครอง USD $5,000
 • รองรับ 128-256 bit Encryption
 • รองรับกับ Browser ทุกชนิด
 • Site Seal มาตรฐาน
 • เวลาดำเนินการ 6-12 ชั่วโมง ยินยันผ่านอีเมล์
 • ข้อมูลเพิ่มเติม rapidssl.com

GeoTrust QuickSSL Premium

 • รองรับ 1 โดเมน
 • กรณีใช้กับ www. จะรองรับทั้ง www. และไม่มี
 • วงเงินคุ้มครอง USD $500,000
 • รองรับ 40-256 bit Encryption
 • รองรับกับ Browser ทุกชนิด
 • Site Seal แสดงวัน-เวลา
 • เวลาดำเนินการ 6-12 ชั่วโมง ยินยันผ่านอีเมล์
 • ข้อมูลเพิ่มเติม geotrust.com

GeoTrust True BusinessID

 • แสดงชื่อองค์กร เมื่อกดดูรายละเอียด SSL
 • รองรับ 1 โดเมน
 • กรณีใช้กับ www. จะรองรับทั้ง www. และไม่มี
 • วงเงินคุ้มครอง USD $1,250,000
 • รองรับ 40-256 bit Encryption
 • รองรับกับ Browser ทุกชนิด
 • Site Seal แสดงชื่อบริษัท/องค์กร
 • เวลาดำเนินการ 2-3 วัน ใช้หนังสือรับรองบริษัท/องค์กร
 • ข้อมูลเพิ่มเติม geotrust.com

GeoTrust True BusinessID with EV

 • แสดงชื่อองค์กร เมื่อกดดูรายละเอียด SSL
 • รองรับ 1 โดเมน
 • กรณีใช้กับ www. จะรองรับทั้ง www. และไม่มี
 • แสดงชื่อองค์กรแถบสีเขียวบน Address Bar
 • วงเงินคุ้มครอง USD $1,500,000
 • รองรับ 40-256 bit Encryption
 • รองรับกับ Browser ทุกชนิด
 • Site Seal แสดงชื่อบริษัท/องค์กร
 • เวลาดำเนินการ 2-3 วัน ใช้หนังสือรับรองบริษัท/องค์กร
 • ข้อมูลเพิ่มเติม geotrust.com

GeoTrust True BusinessID Wildcard

 • แสดงชื่อองค์กร เมื่อกดดูรายละเอียด SSL
 • รองรับ 1 โดเมน ไม่จำกัด sub-domain
 • วงเงินคุ้มครอง USD $1,250,000
 • รองรับ 40-256 bit Encryption
 • รองรับกับ Browser ทุกชนิด
 • Site Seal แสดงชื่อบริษัท/องค์กร
 • เวลาดำเนินการ 2-3 วัน ใช้หนังสือรับรองบริษัท/องค์กร
 • ข้อมูลเพิ่มเติม geotrust.com

Symantec Secure Site

 • เป็นที่นิยม และมีความน่าเชื่อถือสูง
 • แสดงชื่อองค์กร เมื่อกดดูรายละเอียด SSL
 • วงเงินคุ้มครอง USD $1,500,000
 • รองรับ 40-256 bit Encryption
 • รองรับกับ Browser ทุกชนิด
 • Site Seal แสดงชื่อเว็บไซต์
 • เวลาดำเนินการ 2-3 วัน ยืนยันผ่านอีเมล์
 • ข้อมูลเพิ่มเติม verisign.com

Symantec Secure Site with EV

 • เป็นที่นิยม และมีความน่าเชื่อถือสูง
 • แสดงชื่อองค์กร เมื่อกดดูรายละเอียด SSL
 • แสดงชื่อองค์กรแถบสีเขียวบน Address Bar
 • วงเงินคุ้มครอง USD $1,750,000
 • รองรับ 40-256 bit Encryption
 • รองรับกับ Browser ทุกชนิด
 • Site Seal แสดงชื่อเว็บไซต์
 • เวลาดำเนินการ 10-14 วัน ยืนยันผ่านอีเมล์+หนังสือรับรอง
 • ข้อมูลเพิ่มเติม verisign.com

Symantec Secure Site Pro

 • เป็นที่นิยม และมีความน่าเชื่อถือสูง
 • แสดงชื่อองค์กร เมื่อกดดูรายละเอียด SSL
 • วงเงินคุ้มครอง USD $1,500,000
 • รองรับ 128-256 bit Encryption
 • รองรับกับ Browser ทุกชนิด
 • Site Seal แสดงชื่อเว็บไซต์
 • เวลาดำเนินการ 2-3 วัน ยืนยันผ่านอีเมล์
 • ข้อมูลเพิ่มเติม verisign.com

Symantec Secure Site Pro with EV

 • เป็นที่นิยม และมีความน่าเชื่อถือสูง
 • แสดงชื่อองค์กร เมื่อกดดูรายละเอียด SSL
 • แสดงชื่อองค์กรแถบสีเขียวบน Address Bar
 • วงเงินคุ้มครอง USD $1,750,000
 • รองรับ 128-256 bit Encryption
 • รองรับกับ Browser ทุกชนิด
 • Site Seal แสดงชื่อเว็บไซต์
 • เวลาดำเนินการ 10-14 วัน ยืนยันผ่านอีเมล์+หนังสือรับรอง
 • ข้อมูลเพิ่มเติม verisign.com

Thawte SSL123

 • รองรับ 1 โดเมน
 • วงเงินคุ้มครอง USD $100,000
 • รองรับ 40-256 bit Encryption
 • รองรับกับ Browser ทุกชนิด
 • Site Seal มาตรฐาน
 • เวลาดำเนินการ 6-12 ชั่วโมง ยินยันผ่านอีเมล์

PRICING

 

  รายปี * ราย 2 ปี *
GeoTrust RapidSSL (1 sub-domain) ฿ 1,190
฿ 1,990
GeoTrust RapidSSL Wildcard (ไม่จำกัด sub-domain) ฿ 5,900
฿ 11,000
GeoTrust QuickSSL Premium (1 sub-domain) ฿ 3,900
฿ 6,900
GeoTrust True Business ID (1 sub-domain) ฿ 5,900
฿ 11,000
GeoTrust True Business ID with EV (1 sub-domain) ฿ 8,900
฿ 15,500
GeoTrust True Business ID Wildcard (ไม่จำกัด sub-domain) ฿ 12,900
฿ 22,500
Symantec Secure Site (1 sub-domain) ฿ 12,900
฿ 22,500
Symantec Secure Site with EV (1 sub-domain) ฿ 28,500
฿ 49,900
Symantec Secure Site Pro (1 sub-domain) ฿ 28,500
฿ 49,900
Symantec Secure Site Pro with EV (1 sub-domain) ฿ 44,900
฿ 78,500
Thawte SSL123 (1 sub-domain) ฿ 2,900
฿ 4,900
*ราคาข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (สำหรับผู้ที่ต้องการใบกำกับภาษี)

NOTICE
 • ติดตั้งฟรีสำหรับ Web Server IIS, Apache และ Nginx สำหรับการสั่งซื้อราย 2 ปี
 • Web Server รุ่นเก่าจำเป็นต้องใช้ IP แยก (IIS 8.0+, Apache 2.4+, Nginx ไม่จำเป็นต้องใช้ IP แยก)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอใบเสนอราคาได้ที่ Skype/Email: support@ibiznetwork.com หรือ โทร. 0-2184-6935