สั่งซื้อ
Domain Check
ex: example.com | สกุลโดเมนที่รองรับ
support@ibiznetwork.com
home › order

 

ข้อมูลบัญชี (สำหรับ log-in เข้าระบบจัดการโดเมน)

อีเมล์ติดต่อ *

รหัสผ่าน *

4-16 ตัวอักษร

รหัสผ่าน (ยืนยัน) *


ที่อยู่ปัจจุบัน (ถ้าเป็นบริษัท ให้กรอกที่อยู่ที่ใช้ออกใบกำกับภาษี และระบุที่อยู่จัดส่งเอกสารที่ "ความต้องการเพิ่มเติม" ในกรณีข้อมูลต่างกัน)

ชื่อ (ไทย) *

 

นามสกุล (ไทย) *

 

ชื่อ (อังกฤษ) *

 

นามสกุล (อังกฤษ) *

 

บริษัท

 

ที่อยู่ *

 

แขวง/ตำบล *

 

เขต/อำเภอ *

 

จังหวัด

 

รหัสไปรษณีย์ *

 

ประเทศ

 

โทร. *

 

แฟกซ์

 

มือถือ

 

รายการสั่งซื้อ

ชื่อโดเมน *

สกุลโดเมนที่รองรับ?

บริการโดเมน *

 

 

บริการโฮสติ้ง *

 

รหัสโปรโมชั่น (ถ้ามี)

 

วิธีชำระเงิน

รู้จักเราจาก *

บริการเพิ่มเติม

ความต้องการเพิ่มเติม (ถ้ามี)

ต้องการให้ติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูป?

ต้องการทดลองใช้บริการโฮสติ้งฟรี 15 วัน (ไม่บริการติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปให้ และกรณีจดโดเมนใหม่จะต้องชำระค่าโดเมนก่อน)

 

ต้องการใบกำกับภาษี (กรณีซื้อในนามนิติบุคคลโดยค่าบริการจะบวก VAT 7%)

 

ได้อ่านและยอมรับ เงื่อนไขการใช้บริการ *