สั่งซื้อ
Domain Check
ex: example.com | สกุลโดเมนที่รองรับ
support@ibiznetwork.com
home › domain › dot asia

 

.ASIA REGISTRATION

 

จดทะเบียนโดเมนชื่อธุรกิจเป็น .Asia ด่วน! ด้วยราคาพิเศษเพียง 499/ปี * ท่านสามารถจดทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 26 มีนาคม 2551 เป็นต้นไป

เหตุผลที่ต้องจดทะเบียน .Asia

  • เป็นที่ยอมรับระดับสากล กล่าวคือ โดเมนสกุล .asia จัดอยุ่ในกลุ่ม Generic TLD ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับ .com .net .org .biz .info และ .mobi
  • เป็นโดเมนสกุลใหม่ สามารถจดทะเบียนได้ชื่อที่สั้น และตรงตามธุรกิจของท่าน
  • โดเมน .Asia ได้รับความความสนใจเป็นอย่างสูง มีการยืนยันและจดทะเบียนในรูปแบบบริษัทและเครื่องหมายการค้า ไปแล้วกว่า 30,000 ชื่อ

วิธีการจดทะเบียน

หมายเหตุ

  • โดเมนเนมบางส่วนโดยเฉพาะโดเมนเนมที่มีความยาว 3-4 ตัวอักษร อาจมีการ reserved ไว้ ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบผ่านระบบได้ ทางเราจะทำการติดต่อกลับทันที หากโดเมนที่ท่านสั่งซื้อเข้ามาไม่สามารถจดทะเบียนได้

*ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (สำหรับผู้ที่ต้องการใบกำกับภาษี)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอใบเสนอราคาได้ที่ Skype/Email: support@ibiznetwork.com หรือ โทร. 0-2184-6935